VAR MED

Lämna din e-post och få våra HEMSKT VIS-tips och checklistor! Om man själv är förberedd gagnar det faktiskt hela samhället. Våra första produkter är lådorna med mat, men vi kommer fortsätta utveckla vårt utbud. Om du redan nu har önskemål eller förslag: hör av dig! Lämna din e-post och följ oss på Instagram – vi vill som sagt göra det enklare, och aningen roligare, att öka sin krisberedskap, och det kommer vi framförallt göra via mail och Instagram. Tack för att du är med och ökar hela Sveriges krisberedskap! 

Alla som lämnar sin e-post får en länk till en liten guide som vem som helst kan följa, ett slags Prepping för nybörjare. Den är vanligtvis en del av innehållet man får när man köpt en Preppbox, men eftersom vi alla tjänar på att fler känner sig trygga med sin egen beredskap (och lite för att vi är rätt stolta över vår minnesregel HEMSKT VIS).

VI VilL göRA Det ENKLarE Att Bli FÖrbErEDD

Knappt en femtedel av Sveriges befolkning är det. Förberedda, alltså. Men tillsammans kan vi ändra på det. Därför finns Preppbox – som produkt och som idé i allt vi gör. Vi vill göra det enklare att vara mer förberedd om krisen kommer. Helt enkelt prata om krisberedskap så man förstår – och så att man vill!