HEMBEREDSKAPS​SKOLAN

Nu startar vi en skola för att göra fler människor förberedda. Och med vi menar vi Kalle Zackari Wahlström och Patrick Sellman. Varje onsdag. På mailen. Helt gratis. Skriv upp dig nedan.

Över 15 000 människor har redan gått skolan. Dom säger att den är bra. Vi håller med!

DiNA LäRARE

Vi som gör skolan heter Patrick Sellman och Kalle Zackari Wahlström. Tillsammans har vi podcasten I väntan på katastrofen och företaget Preppbox. Båda handlar om samma sak: att göra fler människor mer förberedda och på det sättet öka samhällets förmåga motstå svårigheter!

HEMSKT VIS på EnkelT Vis

Skolan går pedagogiskt, och detaljerat, igenom hur man ökar sin egen hemberedskap i olika nivåer – från enkelt och i stort sett gratis, till större och lite mer resurskrävande. Den har en enkel men viktig mission: vi vill göra det enklare att bli förberedd.

För är man mer förberedd, är man också mindre rädd.

Vi skickar ett mail en vecka innan skolan börjar så att du vet att den är på gång. Man behöver inte ha med sig varken penna eller papper. Eller kunna någonting alls om beredskap innan. Vi lär oss – tillsammans.

Skolan kommer utgå från vår minnesramsa HEMSKT VIS, som innehåller det viktigaste man behöver ha koll på för att öka sin hemberedskap. Varje bokstav står för ett ord och ämne: 

Hälsa, EnergiMatSkyddKommunikationTransportVattenInformation och Säkerhet

Vissa lektioner går igenom två av orden, andra tre. Matigt och lärorikt är det dock genomgående.

Och lite, lite kul. Tror vi. Hoppas vi. (Säger folk att det är.)

LEKtioNErNa

Det är ungefär sex lektioner. Vi säger "ungefär" eftersom det, kanske, dyker upp något mer än lektionerna. Vad detta är märker du när du gått med. Men helt säkert kommer detta gås igenom:
1

INTRODUKTiON & HiSToRIK

Första lektionen blir en introduktion till, och historik av, hemberedskap.

2

HälSA & ENERGI

I andra lektionen fokuserar vi på Hälsa och Energi.

3

MAT & SkyDD

I den tredje lektionen går vi på djupet om Mat och Skydd.

4

KOMMUNIKATION & TRANSporT

Fjärde lektionen handlar om Kommunikation och Transport.

5

Vatten, INFORMATIon & SäkERhET

Den femte lektionen handlar om de tre sista delarna av ramsan: Vatten, Information & Säkerhet.

6

EXaMEN! OCH EN VÄSKA.

I den sjätte och sista lektionen är det dags för examen! Och några ord om en väldigt viktig väska. Och examenspresent, förstås.